Facebook Twitter Instagram search

Bibi Agger

Næstforkvinde

Bibi arbejder som faglig leder og souschef i hjemløseorganisationen ’Projekt UDENFOR’. Hun er cand.mag. i psykologi og socialvidenskab, og har en efteruddannelse i ledelse og organisationsudvikling på diplomniveau. Bibi har været involveret i frivilligt arbejde i mange år, og de sidste 9 år på krisecenteret. Hun har været med til at bygge krisecenteret op fra dets spæde start som et satspuljeprojekt. Bibi er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af bestyrelsen.