Facebook Twitter Instagram search

Birgitte Bruun

Bestyrelsesmedlem

Birgitte har siden 2007 fungeret som frivillig rådgiver på krisecenteret, og er desuden frivillig i krisecenterets fundraisinggruppe. Hun er næstformand i LOKKs bestyrelse og er LOKKs repræsentant i Kvinderådet. Hun har været ansat i Nykredit siden 1972, hvor hun har haft flere ledelsesposter. Siden 2002 har hun været vicedirektør i Nykredit.