Facebook Twitter Instagram search

Elisabeth Thieden

Bestyrelsesmedlem

Elisabeth er seniorforsker, farmaceut, dr.med. tilknyttet dermatologisk afdeling på Bispebjerg hospital. Hun har skrevet doktordisputats om Danskernes Solvaner. Hun var projektleder for populationsstudierne, om sol, klima og helbred der er gennemført i EU projektet ICEPURE. Elisabeth er udpeget til bestyrelsen som eksternt medlem og som repræsentant for Frederiksberg Kommunalbestyrelse.