Facebook Twitter Instagram search

Pia Strøh

Krisecenterleder på krisecenteret på Frederiksberg

Tlf.: 82 51 52 03

[email protected]

  • Daglig leder af krisecenteret på Frederiksberg
  • Frivilligansvarlig
  • Fundraising/sponsoratansvarlig
  • Konfliktmægling

Pia er uddannet lærer og cand.pæd.psych., hun har været ansat på krisecenteret på Frederiksberg siden 2007. Pia har blandt andet efteruddannelse i coaching, fundraising og konflikthåndtering. Hun har tidligere arbejdet som folkeskolelærer og senere som psykolog på rådgivningscenter Gaderummet, et socialpsykologisk værested for unge. Pia er desuden projektansvarlig på krisecenterets skoleprojekt ‘Tør du tale om det?’.